Tuesday, December 5, 2023
HomeTalent ManagementIntelligent Digital Tvilling og HR

Intelligent Digital Tvilling og HR

En intelligent digital tvilling er en digital gjenskaping av en virkelighet som det er behov for å studere nærmere, knyttet til ønsket om å skape en bedre utnyttelse av den reelle komponenten (ressursen) som klones.
Før den digitale tvillingen ble født (som begrep) omtalte vi den i termer som modellering og simulering. Forskjellen i dag er den mengden data vi er i stand til å samle inn ved hjelp av hvert enkelt menneske (som sensor) og vår evne til å bearbeide store datamengder (AI) og å trekke lærdom ut av disse enorme datamengdene (Machine Learning).
Det er sammensmeltingen av disse mulighetene som har gitt gode levekår for intelligente digitale tvillinger.

Global communication network concept. Digital tansformation.


Hvorfor ikke utstyre alle ansatte med en HR-intelligent digital tvilling?

Den store fordelen HR ville hatt med ta i bruk denne teknologien, er at ansatte kan ta ansvar for egen læring og utvikling, samt lede seg selv i det daglige HR-arbeidet. HR vil kunne forespørre de ansatte (via deres digital tvillinger – automatisk) om f eks den enkeltes utviklingsbehov, erfaringsbakgrunn og personlige egenskaper. ‘ Den ansatte kan sende forespørsler om f eks karriereråd, søknad på ledige stillinger eller fremme behov for sertifiseringer via egen digital tvilling. Dette vil kunne spare HR avdelingene for minst 50% av dagens tidsbruk (Internasjonal forskning har estimert at 35% av arbeidsuken anvendes til rekruttering, alene). Dersom de ansatte fikk i oppgave å vedlikeholde dataene selv, ville HR kunne spare ytterligere tid. Er da ikke bare å jukse? Det er her Blockchain teknologien kan komme inn (skriver om dette ved en senere anledning).

Trender peker i retning av økt behov for personifisering av alt, også av jobber. Sterkere etterspørsel gir økt konsument-makt, jobber som forbruksvare skaper høyere turnover og arbeidsgivere som ”detaljister” må bruke mer og mer tid på profilering for å fremstå attraktive. Dette vil øke “trykket” på HR avdelingene ytterligere, med fare for at selskaper mister egne ansatte, får ikke ansatt riktige medarbeidere og tilslutt går glipp av inntjening.

De digitale tvillingene kan bidra til at HR kan jobbe mer strategisk basert på tidsriktige fakta. De kan sørge for at informasjon samles inn på forskjellige nivåer i organisasjonen, medarbeider, team, regioner og virksomhet.

I tillegg kan de digitale tvillingene bidra til å frigjøre tid til “de gode samtalene” med medarbeiderne og forhandlinger med ansattes organisasjoner. Samtaler og forhandlinger basert på fakta, reelle behov og målrettede tiltak, ville alle oppleve som meningsfulle.

Talection har i mer enn 4 år jobbet med hovedutfordringen: Hvordan sørge for at HR overlever som profesjon? Vi har stor tro på at HR bør ta i bruk intelligente digitale tvillinger eller annen sammenlignbar teknologi. Den store elefanten i rommet er: “omstilling” – kompetanse-omstilling i HR avdelingene!!

RELATED ARTICLES

Leave a Reply

Most Popular

Recent Comments

Ajay Dhiman on Wiz Khalifa – Lit
junkajaydhimangmailcom on AI Leadership #2